Viimeinen budjettivaltuustoni

Esitin toiveena virkamiesjohdolle ja tulevalle valtuustolle, että ratkaisu alueen koulukysymykseen tehtäisiin nopeasti ja uusi Aviapoliksen koulu saataisiin käyttöön mahdollisimman pian.
Budjettiesityksessä oli koko kymmenen vuoden investointiohjelma ja siellä maininta Tammiston/Pakkalanrinteen korvaavasta koulusta. Koululle ei ole kuitenkaan tulevana kymmenenä vuotena osoitettu lainkaan rahaa.
Aviapoliksen alueella on kaupungin väestöennusteen mukaan tulossa joka vuosi 100 peruskouluikäisen lisäys. Viiden vuoden kuluttua peruskoululaisia on siis alueella 500 enemmän kuin nyt. Alueen kaikki koulut ovat jo täpötäynnä, joten olemassa oleviin kouluihin eivät lisäoppilaat mahdu. Uuden koulun paikka on päätettävä pikaisesti jotta koulun rakentaminen saadaan käyntiin.

Kunnallisvaalit ovat takana ja tällä kertaa lopullinen äänimääräni oli 165 ääntä ja jäin valtuuston ulkopuolelle.
Toimintaa kunnan ja oman asuinalueeni hyväksi aion jatkaa edelleen, sitä voi tehdä muutoinkin kuin valtuuston kokouksissa.
Kiitos kaikille minua äänestäneille ja vielä erityisesti 55 naapurille Kartanonkoskelta.

Vantaan kouluasiat kuntoon

Opetuksen laatua ei pidä näivettää säästöillä.
Hyvässä koulussa on kohtuullisen kokoiset opetusryhmät.
Avustajia on riittävästi myös silloin kun lähes kaikki peruskoululaiset opiskelevat lähikoulussaan.
Ruoka ei voi loppua kesken koulun ruokalassa.

Ei pakkoautoilua

Joukkoliikenne toimivaksi vaihtoehdoksi liikkumiseen. Riittävän tiheät vuorovälit houkuttelevat kulkemaan julkisilla. Bussin kyytiin on myös aamuruuhkassa mahduttava joka pysäkiltä.
Kehäradan liityntäliikenne on suunniteltava niin että matka-ajat eivät nykyisestä pitene.
Kehä III eteläpuolelle tarvitaan Vantaalla tiheävälinen poikittaisliikenneyhteys.
Päivittäispalvelujen sijainnilla on iso merkitys sujuuko arki ilman autoakin. Jos esim. lasten päiväkoti on omassa kaupunginosassa, on kulkeminen helppoa. Jos se on 5 kilometrin päässä niin lasten vienti ja haku ilman autoa vie usein kohtuuttomasti aikaa.
 

Virkistystä lähimetsistä, polkuja jokivarsiin

Kaupungissa tulee säilyttää luontoa asutuksen lähellä. Pienikin metsikkö on tärkeä henkireikä.
Vantaan- ja Keravanjoille lisää arvostusta. Uusia laitureita melojille ja uimapaikkoja rannoille. Lisää kävely- ja  pyöräreittejä, joita pitkin on helppo päästä jokivarsiin.

Harrastuspaikkoja kaikenikäisille

Vantaalaisissa järjestöissä toimivat tekevät vapaaehtoista työtä, jonka ansiosta monet pääsevät harrastamaan. Vaikka kaupunki ei pysty tarjoamaan kaikkea omalla toiminnallaan, voi kaupunki tarjota tiloja, joissa järjestöt voivat pyörittää toimintaa. Tarvitaan mahdollisuuksia harrastaa monenlaista, kulttuuria ja liikuntaa niin lapsille ja nuorille kuin työikäisille ja ikääntyneille.


Kokemusta ja osaamista valtuustoon

Hallitsen kunnallisen päätöksenteon kiemurat.
Ymmärrän kunnallistalouden toimintaa.